(Med reservation för ändringar)                      
      Fredag                          
                                     
            ALLA         ALLA           ALLA  
            Aulan         Aulan           Aulan  
      20:00 - 21:00 Jazz med Hanna   20:00 - 21:00 Jazz med Hanna   20:00 - 21:00   Jazz med Hanna  
                                     
      Lördag                          
                                     
            BW         Lindy           Bugg  
            Aulan         Övre Rummet           Nedre Rummet  
      08:45 - 09:45 Frukost         Frukost           Frukost  
      10:00 - 12:30 H&J Figurträning, finslipning snabbrunda   10:00 - 12:30 M&H Figurträning, finslipning   10:00 - 12:30   H&M Basic, figurträning, finslipning snabbrunda  
      10:00 - 12:30 LUNCH   10:00 - 12:30 LUNCH   10:00 - 12:30   LUNCH  
      13:30 - 14:45 H&M Figurträning, finslipning slowrunda   13:30 - 14:45 M&H Akroträning, koreografi-träning   13:30 - 14:45   H&J Figurträning, finslipning slowrunda  
      14:00 - 15:00 FIKA   14:00 - 15:00 FIKA   14:00 - 15:00   FIKA  
      15:00 - 16.15 M&H Intro samt tävlings-träning   15:00 - 16.15 H&M Intro samt tävlings-träning   15:00 - 16.15   H&J Intro samt tävlings-träning  
      16:15 - 17.15 DUSCH   16:15 - 17.15 DUSCH   16:15 - 17.15   DUSCH  
      17:15 - 18:15 MENTAL   17:15 - 18:15 MENTAL   17:15 - 18:15   MENTAL  
                                     
      Söndag                          
                                     
            BW         Lindy           Bugg  
            Aulan         Övre Rummet           Nedre Rummet  
      09:00 - 10:00 Frukost   09:00 - 10:00 Frukost   09:00 - 10:00   Frukost  
      10:00 - 11:00 H&M Snabbrunda, presentation   10:00 - 11:00 H&J presentation   10:00 - 11:00   M&H Snabbrunda, presentation  
      11:00 - 11:15     11:00 - 11:15     11:00 - 11:15      
      11:15 - 12:15 H&J Slowträning, introträning    11:15 - 12:15 M&H Akroträning   11:15 - 12:15   H&M Slowträning, introträning  
      12:15 - 13:15 LUNCH   12:15 - 13:15 LUNCH   12:15 - 13:15   LUNCH  
      13:15 - 14.00 Förberedelser   13:15 - 14.00 Förberedelser   13:15 - 14.00   Förberedelser  
      14:00 - 15:15 Tävlings-träning i aulan   14:00 - 15:15 Tävlings-träning i aulan   14:00 - 15:15   Tävlings-träning i aulan  
                                     
      M&H=Mattias och Hanna H&J=Henric och Joanna H&M= Hasse och Marie